پناهگاه توپ فعالیت استفاده انتخابات ستاد انتخابات

پناهگاه توپ: فعالیت استفاده انتخابات ستاد انتخابات رییس ستاد انتخابات اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار اجتماعی کلیاتی از همکاری بابک زنجانی در پروژه صدر و نیایش را می‌دانیم/ از شهرداری درخواست گزارش کرده‌ایم , علیخانی

عضو شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران تاکید کرد: قیمت تمام شده است پروژه های شهری از جمله تونل های توحید و نیایش و پل صدر را بررسی خواهیم کرد. 

کلیاتی از همکاری بابک زنجانی در پروژه صدر و نیایش را می‌دانیم/ از شهرداری درخواست گزارش کرده‌ایم , علیخانی

علیخانی : کلیاتی از همکاری بابک زنجانی در پروژه صدر و نیایش را می دانیم؛ از شهرداری درخواست گزارش کرده ایم

عبارات مهم : ایران

عضو شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران تاکید کرد: قیمت تمام شده است پروژه های شهری از جمله تونل های توحید و نیایش و پل صدر را بررسی خواهیم کرد.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه امیدواریم در گزارشی که مدیریت کنونی از اوضاع شهرداری به شورا ارائه می کند تمامی مباحث مد نظر شورا لحاظ شده است باشد، تاکید کرد: قیمت تمام شده است پروژه های شهری از جمله تونل های توحید و نیایش و پل صدر را بررسی خواهیم کرد.

کلیاتی از همکاری بابک زنجانی در پروژه صدر و نیایش را می‌دانیم/ از شهرداری درخواست گزارش کرده‌ایم , علیخانی

علیخانی در گفت و گو با گزینش ، در پاسخ به اینکه آیا به دنبال بررسی قیمت تمام شده است پروژه های عمرانی در مدیریت گذشته از جمله تونل توحید و نیایش هستید؟ افزود: هنوز بحثی در این باره صورت نگرفته است ولی با توجه به انتصاب معاون تازه معاونت فنی و عمران شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران حتما به این مساله نیز ورود خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه مباحثی که نیاز به بررسی داشته باشد، بسیار هست، گفت: از معاون تازه عمرانی خواسته ایم تا گزارشی از روند پروژه های عمرانی دوره گذشته به کمیسیون ارائه دهد البته گزارش کلی از شهرداری راجع به اوضاع شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در تمامی بخش ها خواسته شده است است انتظار داریم در این گزارش مباحث فنی و عمرانی نیز لحاظ شده است باشد و تخلفات صورت گرفته در پروژه های عمرانی نیز اعلام شود.

عضو شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران تاکید کرد: قیمت تمام شده است پروژه های شهری از جمله تونل های توحید و نیایش و پل صدر را بررسی خواهیم کرد. 

علیخانی با بیان اینکه قرارداد اولیه پروژه های عمرانی و مبالغ اولیه مصوب موجود است و می توانیم با قیمت تمام شده است پروژه مقایسه کرد، اظهار کرد: بعضی از قراردادهایی که هزینه های کمتری را جهت اداره امور شهری داشتند در مدیریت گذشته لغو می شد و حتی جهت این شرکت هایی که درست عمل می کردند، مسئله ایجاد می شد. تمامی این موارد در حال بررسی است.

وی راجع به نحوه همکاری شهرداری با بانک زنجانی در پروژه صدر و نیایش نیز گفت: در حال بررسی این عنوان نیز هستیم کلیاتی از نحوه همکاری را می دانیم و از معاونت عمران در این باره درخواست گزارش کرده ایم.

واژه های کلیدی: ایران | پروژه | علیخانی | شهرداری | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs