پناهگاه توپ فعالیت استفاده انتخابات ستاد انتخابات

پناهگاه توپ: فعالیت استفاده انتخابات ستاد انتخابات رییس ستاد انتخابات اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی ثبت‌نام دستی جهت سایت کارانه غیرقانونی است/ ستادهای روحانی با رعایت قانون به فع

معاون حقوقی ستاد انتخاباتی حسن روحانی تاکید کرد: امیدواریم دستگاه قضایی براساس قانون تا پیش از آخر وقت انتخابات ریاست جمهوری نسبت به بعضی موارد ورود کند. با این

ثبت‌نام دستی جهت سایت کارانه غیرقانونی است/ ستادهای روحانی با رعایت قانون به فع

میرلوحی:ثبت نام دستی جهت سایت کارانه غیرقانونی است/ ستادهای روحانی با رعایت قانون به فعالیت خود ادامه می دهند

عبارات مهم : قانون

معاون حقوقی ستاد انتخاباتی حسن روحانی تاکید کرد: امیدواریم دستگاه قضایی براساس قانون تا پیش از آخر وقت انتخابات ریاست جمهوری نسبت به بعضی موارد ورود کند. با این حال، هنوز دستگاه قضایی نسبت به پرونده پیگیری نکرده و البته ما پیگیر ماجرا هستیم.

سیدمحمود میرلوحی در گفت وگو با ایلنا، با اشاره به لزوم رعایت قانون از سوی همه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری گفت: قانون انتخابات گارانتی هایی را جهت ایجاد فضای سالم، رقابتی و قانونمند آینده نگری کرده است که اگر این قوانین رعایت شوند، آن وقت همکاری مردم زیاد کردن یافته و اثرگذاری رای مردم – که به تعبیر امام خمینی میزان است و رهبری آن را حق الناس نامیده اند – ظهور و بروز می یابد.

ثبت‌نام دستی جهت سایت کارانه غیرقانونی است/ ستادهای روحانی با رعایت قانون به فع

ائمه جمعه در انتخابات باید بی طرفی را رعایت کنند

او با یادآوری بعضی محدودیت های قانونی جهت دستگاه های حاکمیتی درخصوص مساله انتخابات اظهار داشت: دستگاه هایی که به نحوی در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، نظامی و مذهبی کشور حضور دارند، رابطه و نسبت ارزش با قانون مشخص شده است هست. به طور مثال ائمه جمعه سراسر کشور می توانند مردم را به همکاری و حضور در انتخابات دعوت کنند ولی نباید از تریبون نماز جمعه یا عنوان امام جمعه، له یا علیه نامزدی موضع گیری کنند و باید در آن جایگاه، بی طرفی را رعایت کنند.

معاون حقوقی ستاد انتخاباتی حسن روحانی تاکید کرد: امیدواریم دستگاه قضایی براساس قانون تا پیش از آخر وقت انتخابات ریاست جمهوری نسبت به بعضی موارد ورود کند. با این

نیروهای مسلح مشمول عدم ورود به دسته بندی های سیاسی و انتخاباتی هستند

معاون وزارت کشور در دولت اصلاحات با بیان اینکه ناظران و مجریان انتخابات و همچنین نیروهای مسلح نیز مشمول عدم ورود به دسته بندی های سیاسی و انتخاباتی می شوند، تصریح کرد: رسانه هایی که از بودجه های عمومی و دولتی استفاده می کنند، مشخصا باید در انتخابات بی طرف باشند. اگر این رسانه ها امکاناتی دارند، باید آن را به شکل مساوی و عادلانه در اختیار همه نامزدها قرار دهند.

بداخلاقی ها وسعت یافته است

ثبت‌نام دستی جهت سایت کارانه غیرقانونی است/ ستادهای روحانی با رعایت قانون به فع

میرلوحی درخصوص شکایت ستاد حسن روحانی و نهاد ریاست جمهوری از نماینده مشهد در مجلس نیز خاطرنشان کرد: متاسفانه بداخلاقی ها وسعت یافته است و بعضی از افراد نسبت ها و اتهاماتی را مطرح می کنند که دروغ و تهمت هست. ستاد انتخاباتی حسن روحانی نسبت به این مساله تصویر العمل نشان داده هست. به علت اینکه آن اتهامات مدیر جمهور مستقر را مورد نشانه قرار داده هست، معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز به این مسئله تصویر العمل نشان داده است.

قوه قضاییه پرونده شکایت از کریمی قدوسی پیگیری نکرده است

معاون حقوقی ستاد انتخاباتی حسن روحانی تاکید کرد: امیدواریم دستگاه قضایی براساس قانون تا پیش از آخر وقت انتخابات ریاست جمهوری نسبت به بعضی موارد ورود کند. با این

او ادامه داد: ما امیدواریم دستگاه قضایی براساس قانون تا پیش از آخر وقت انتخابات ریاست جمهوری نسبت به این مساله ورود کند. با این حال، هنوز دستگاه قضایی نسبت به پرونده پیگیری نکرده و البته ما پیگیر ماجرا هستیم.

سایت کارانه شائبه خرید و فروش رای داشت

ثبت‌نام دستی جهت سایت کارانه غیرقانونی است/ ستادهای روحانی با رعایت قانون به فع

معاون حقوقی ستاد انتخاباتی حسن روحانی در پاسخ به این پرسش که گفته می شود بعد از بسته شدن سایت کارانه، مسئولان ستاد قالیباف همچنان مشغول به عضویت افراد به صورت دستی هستند. آیا ستاد انتخاباتی روحانی پیگیر این ماجرا خواهد شد، ابراز داشت: به دوستان استان ها هم گفته ایم اگر این اقدام انجام شود، به ما گزارش بدهند. درخصوص سایت کارانه، ما معتقدیم که دو بند یک و سه ماده ۳۳ انتخابات نقض شده است و شائبه خرید و فروش رای وجود دارد.

ثبت نام دستی جهت سایت کارانه عملی غیرقانونی است

میرلوحی افزود: اگر ستاد قالیباف افراد را به صورت دستی عضویت می کند، این خود یک اقدام عمل متخلفانه محسوب می شود لیکن این کار، اصرار و پافشاری بر یک عمل غیرقانونی است.

سایت کارانه فریب مردم به مسئله ای نشدنی است

او با اشاره به بیانات چند روز گذشته علی مطهری بیان کرد: آقای مطهری هم نسبت به این مساله همانند اکثریت حقوقدانان معتقدند که در این اقدام، شائبه خرید و فروش آرا وجود دارد. همچنین این کار یک نوع فریب مردم به مساله ای نشدنی نیز محسوب می شود. برنامه ششم توسعه و قانون بودجه با این نوع کارها و شعارها مخالفت کرده است.

ستاد انتخابات نسبت به سایت کارانه ورودی جدی تری داشته باشد

میرلوحی با بیان اینکه ما انتظار داریم ستاد انتخابات و وزارت کشور نسبت به این مساله ورود جدی تری داشته باشد، یادآور شد: ما امیدواریم که جهت افکارعمومی و مقامات قضایی این عنوان اثبات شود که بعضی از کاندیداها جهت جمع آوری رای هرگونه استانداردی را زیرپا می گذارند و قانون را رعایت نمی کنند.

انتظار داریم قوه قضاییه بی طرفی خود را به اثبات برساند

او درخصوص بسته شدن بعضی از ستادهای انتخاباتی حسن روحانی در بعضی از شهرها هم عنوان کرد: دو اتفاق در طول هفته های گذشته رخ داده است که موجب شده است تا ما از قوه قضاییه هم به خاطر ارزش و جایگاه قانونی به عنوان یک نهاد مستقل و هم به عنوان ضامن اجرای قانون و عدالت، بخواهیم بی طرفی خود را به اثبات رساند.

معاون حقوقی ستاد انتخاباتی حسن روحانی افزود: یک مورد، درخصوص ماجرای لواسان است که شاهد بودیم عده ای به گونه ای سخن می گویند که فضا جهت دروغ یک رسانه مهیا شده است و بعضی از رسانه ها بسترسازی و فضاسازی می کنند.

بسته شدن ستادها به خاطر تصویر خاتمی مقابله با احساسات جوانان است

میرلوحی مساله دوم را پلمپ شدن بعضی از ستادهای حسن روحانی در شهرستان های متفاوت برشمرد و گفت: بعضی از ستادهای اصلاح طلبان به علت تصویر آقای خاتمی پلمپ شده است اند. در ابتدا گفته می شد که این حکم را شورای عالی امنیت ملی صادر کرده است ولی هم مدیر جمهور و هم دبیرخانه این شورا، گفتند که دستوری درخصوص ممنوع التصویری آقای خاتمی وجود ندارد و سپس هم مشخص شد که حکم قضایی هم در این باره وجود ندارد و همین مسئله دستمایه بخشنامه ای شده است است و با احساسات جوانان مقابله می شود.

ستادهای روحانی در کمال آرامش و با رعایت قانون فعالیت کنند

او با بیان اینکه ما درخواست داریم از ادامه چنین روندی جلوگیری شود، اظهار داشت: ما از تمامی ستادهای آقای روحانی در سراسر کشور خواسته ایم که در کمال آرامش و متانت و با رعایت مر قانون به فعالیت هایشان ادامه دهند. با این حال، ما این انتظار را داریم که به این جمع بندی رسیده باشند که این گونه برخوردها با افرادی مانند آقای خاتمی درست نیست. آقای خاتمی در دل جوانان است و علاقه به ایشان با این کارها از بین نمی رود.

معاون وزارت کشور در دولت اصلاحات تاکید کرد: خاتمی کسی است که نمی توان نقشش را در همکاری در انتخابات، احترام به صندوق های رای، رعایت قانون و دموکراسی انکار کرد. او جوانان را به همکاری در انتخابات، اخلاق گرایی، گفت وگو و مدارا دعوت می کند.

واژه های کلیدی: قانون | دستگاه | قانونی | انتخابات | حسن روحانی | ستاد انتخابات | محمود میرلوحی | انتخابات ریاست جمهوری

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs